Copyright © 2016 Esther Martínez Banqué | All rights reserved.

BIO


 

EM - Esther Martínez Banqué

L’Esther al seu estudi (Figueres, maig 2016)

 

Esther Martinez Banqué (Barcelona, 1973)

Sempre em va encantar crear, la meva suau musa m’inspira i m’impulsa a crear projectes que em motiven i m’omplen d’alegria, pintar, dibuixar, crear objectes únics, … el meu moment d’inspiració arriba i m’envaeix la necessitat d’experimentar i donar vida a aquesta idea que subtilment balla en el meu interior.

Fidel al meu somni, vaig estudiar la carrera de Belles arts a la Universitat de Barcelona, disseny gràfic a l’escola Superior de disseny Elisava – Southampton University i un grau Superior d’Il·lustració. També vaig cursar un Màster en formació de Professorat (arts plàstiques). He treballat en el sector de la il·lustració editorial, publicitat i disseny gràfic i he realitzat algunes incursions en el disseny de moda i complements. Aquests últims anys, situada en el màgic Alt Empordà, m’he centrat especialment en la pintura, camp en el qual intento experimentar i aprendre dia a dia, explorant el meu interior i intentant impregnar les meves obres de la força que flueix al meu voltant.

El meu procés de creació m’agrada pensar, que és visceral i espontani. Trobo sovint els meus referents entre la multitud d’estímuls visuals diaris que m’envolten, les meves experiències vitals, les persones que omplen el meu món. Recentment, em van fer una observació reveladora per a mi, de la qual realment penso que no era conscient i realment em va obrir els ulls, em vaig sentir reconeguda en ella: certament allò que es desprèn com una constant en la meva obra és l’AMOR, com a motor que guia la meva mà i la meva creativitat.

CURRICULUM VITAE:

Llicenciada en Belles arts, especialitat dibuix
Disseny gràfic escola Elisava Barcelona / University of Southampton
Títol de Grau Superior de la Generalitat d’Il·lustració
Màster en formació de professorat (arts plàstiques)

He treballat durant molts anys com a il·lustradora de llibres de text infantils-juvenils per a editorials (ed. Vicens Vives, ed. Oceano, Grup promotor Santillana, ed. Casals, ed. Mc. Graw Hill i ed. Teide) i com a dissenyadora gràfica. Paral·lelament sempre he anat cultivant la meva passió, la pintura.

 

EM - Esther Martínez Banqué

Esther en su estudio (Figueres, mayo 2016)

 

Esther Martinez Banqué (Barcelona, 1973)

Siempre me encantó crear, mi suave musa me inspira y me impulsa a crear proyectos que me motivan y me llenan de alegría, pintar, dibujar, crear objetos únicos,… mi momento de inspiración llega y me invade la necesidad de experimentar y dar vida a esa idea que sutilmente baila en mi interior.

Fiel a mi sueño, estudié la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, diseño gráfico en la escuela Superior de diseño Elisava – Southampton university y un grado Superior de Ilustración. También cursé un Máster en formación de Profesorado (artes plásticas). He trabajado en el sector de la ilustración editorial, publicidad y diseño gráfico y he he realizado algunas incursiones en el diseño de moda y complementos. Estos últimos años, ubicada en el mágico Alt Empordà, me he centrado especialmente en la pintura, campo en el que intento experimentar y aprender día a día, explorando mi interior e intentando impregnar mis obras de la fuerza que fluye a mi alrededor.

Mi proceso de creación me gusta pensar, que es visceral y espontáneo. Encuentro a menudo mis referentes entre la multitud de estímulos visuales diarios que me rodean, mis experiencias vitales, las personas que llenan mi mundo. Recientemente, me hicieron una observación reveladora para mi, de la que realmente pienso que no era consciente y realmente me abrió los ojos, me sentí reconocida en ella: ciertamente aquello que se desprende como una constante en mi obra es el AMOR, como motor que guía mi mano y mi creatividad.

CURRICULUM VITAE:

Licenciada en Bellas Artes, especialidad dibujo
Diseño gráfico escuela Elisava Barcelona / University of Southampton
Título de Grado Superior de la Generalitat de Ilustración
Máster en formación de profesorado (artes plásticas).

He trabajado durante muchos años como ilustradora de libros de texto infantiles-juveniles para editoriales (ed. Vicens Vives, ed. Oceano, Grup promotor Santillana, ed. Casals, ed. Mc. Graw hill y ed. Teide) y como diseñadora gráfica. Paralelamente siempre he ido cultivando mi pasión, la pintura.


https://musepictures.carbonmade.com/
https://www.behance.net/esthermartinez
http://www.galerie-contemporaine.com/artiste-peintre/esther-martinez.htm
http://musedouce.blogspot.com